Nghiên cứu, phát triển sản phẩm CNTT phục vụ Chính phủ điện tử

Thứ năm - 21/09/2017 22:24 41 0
Nghiên cứu, phát triển một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành phố thông minh và Chính phủ điện tử. Định hướng mục tiêu là nghiên cứu, đề xuất kiến trúc tổng thể hệ thống dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách với định hướng thành phố thông minh và chính phủ điện tử; xây dựng, triển khai thử nghiệm hệ thống thông tin cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ du khách nhằm phát triển du lịch bền vững.

Cụ thể, nhiệm vụ 1: Nghiên cứu, phát triển một số dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách nhằm phát triển du lịch bền vững theo định hướng thành phố thông minh và Chính phủ điện tử. Định hướng mục tiêu là nghiên cứu, đề xuất kiến trúc tổng thể hệ thống dịch vụ hỗ trợ và quản lý du khách với định hướng thành phố thông minh và chính phủ điện tử; xây dựng, triển khai thử nghiệm hệ thống thông tin cung cấp một số dịch vụ hỗ trợ du khách nhằm phát triển du lịch bền vững.

Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo hệ thống KIOSK chuyên dụng cho chính phủ điện tử. Định hướng mục tiêu là làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo hệ thống KIOSK chuyên dụng hỗ trợ cung cấp dịch vụ hành chính công. Đồng thời, thiết kế, chế tạo mẫu KIOSK để triển khai một số dịch vụ hành chính công.

Nhiệm vụ 3: Nghiên cứu, xây dựng hệ thống công nghệ thông tin thử nghiệm thu thập dữ liệu và phân tích một số chỉ số hiệu năng thực hiện (KPI) của đô thị thông minh phù hợp với điều kiện của Việt Nam nhằm phục vụ cho hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước. Định hướng mục tiêu là xây dựng thí điểm hệ thống công nghệ thông tin giúp cho cơ quan quản lý nhà nước trong một số lĩnh vực nắm bắt được dữ liệu về một số chỉ số hiệu năng thực hiện của đô thị để làm cơ sở xây dựng bộ tiêu chí công nghệ thông tin đánh giá đô thị thông minh tại Việt Nam; đề xuất được bộ chỉ số đánh giá KPI sự phát triển của đô thị thông minh phù hợp với Việt Nam giai đoạn 2018 - 2023.

Nhiệm vụ 4: Nghiên cứu, phát triển hệ thống phân tích vết truy cập dịch vụ cho phép phát hiện, cảnh báo hành vi bất thường và nguy cơ mất an toàn thông tin trong Chính phủ điện tử. Định hướng mục tiêu là nghiên cứu, đề xuất giải pháp thu thập và phân tích vết truy cập các máy chủ tại các cơ quan cấp Tỉnh/Thành phố/Bộ, nhằm trích xuất các thông tin có giá trị hỗ trợ phát hiện, cảnh báo hành vi bất thường và đảm bảo an toàn thông tin. Đồng thời, xây dựng, phát triển hệ thống phân tích nhật ký vết truy cập dịch vụ hỗ trợ phát hiện, cảnh báo hành vi bất thường và nguy cơ mất an toàn thông tin và triển khai thử nghiệm tại cơ quan cấp Tỉnh/Thành phố/Bộ.

Nhiệm vụ 5: Nghiên cứu, phát triển tích hợp hệ thống hỗ trợ giám sát, quản lý, vận hành an toàn cho hệ thống mạng và hạ tầng cung cấp dịch vụ công trực tuyến. Định hướng mục tiêu là làm chủ công nghệ chế tạo thiết bị phần cứng, phát triển phần mềm chuyên dụng, tích hợp hệ thống hỗ trợ giám sát, quản lý đảm bảo vận hành an toàn và an ninh thông tin cho các hệ thống mạng và hạ tầng cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan nhà nước.

Các tổ chức và cá nhân tham gia tuyển chọn cần chuẩn bị hồ sơ theo các yêu cầu của Thông tư 10/2014/TT-BKHCN và 23/2014/TT-BKHCN và các biểu mẫu bổ sung tại Quyết định số 950/QĐ-BKHCN ngày 25/4/2016. Thời hạn nộp hồ sơ trước 17h00 ngày 22/6/2017 tại Văn phòng Bộ, Bộ Khoa học và Công nghệ, 113 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

Quy trình tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN và Thông tư số 23/2014/TT-BKHCN về việc sữa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 10/2014/TT-BKHCN

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây